شرکت زرآتیه رایکانرم افزار حسابداری زردآلو فروشگاهی سطح 1 نرم افزاری بسیار کارآمد ساده و بسیار کاربردی است که در بیشتر فروشگاهها مورد استفاده است دارای انبار ، فاکتورهای فروش ، خرید ، پیش فاکتور ، چک ، مدیریت هزینه ها و درآمد ها و غیره . این نسخه نسخه کامل نرم افزار حسابداری فروشگاهی زردآلو است

تلفن 04133355297

09020002744خدمات مشاوره و بازاریابی محصولات در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی در استان های مختلف

تلفن 04133355297

09020002744انجام تمام امورات حسابداری و تحریر دفاتر صفر تا صد
معرفی نیروی حسابداری
انجام تمام کارهای شما به صورت پیمانی و قرادادی
نوشتن دفاعیه و لایحه مالیاتی

تلفن 04133355297

09020002744


نرم افزار حسابداری زردآلو جامع نرم افزاری بسیار کارآمد ساده و بسیار کاربردی است که در بیشتر فروشگاهها و تعمیراتی ها مورد استفاده است این نرم افزار بسیار کاربردی ودارای انبار ، فاکتورهای فروش ، خرید ، رسید های تعمیرات ، مدیریت فروشگاه ، مدیریت درآمد ها و تبلیغات گسترده در زمینه تعمیر و فروش و غیره

تلفن 04133355297

09020002744انجام تمام امورات بیمه صفر تا صد

تلفن 04133355297

09020002744انجام تمام امورات مالیات و ارزش افزوده و معاملات فصلی صفر تا صد

تلفن 04133355297

09020002744

نرم افزار حسابداری زردآلو فروشگاهی سطح 2 نرم افزاری بسیار کارآمد و بسیار کاربردی است که در فروشگاهها و مورد استفاده مدیران محترم فروشگاه ها است دارای انبار ، فاکتورهای فروش ، خرید ، رسید های مختلف ، مدیریت کارکنان ، مدیریت درآمد ها و مدیریت بازاریابی در زمینه های مختلف از قبیل خدمات ، تعمیر و فروش و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

تلفن 04133355297

09020002744پیاده سازی سیستم فروش آموزش نیروهای فروش ایجاد سی آرم ام منسجم (سیستم مدیریت ارتباط مشتری) مشاوره تخصصی در مورد تولید و فروش و بازاریابی و برندسازی طراحی بوم کسب و کار و مدل درآمدی و توسعه ای مجموعه شما

تلفن 04133355297

09020002744خدمات دیجیتال مارکتینگ صفر تا صد

تلفن 04133355297

09020002744